Menu
0

DISCLAIMER

EN -  www.designgarments.com Disclaimer

Garments Design BV (Chamber of Commerce: 66,950,759), hereinafter design Garments, hereby grants you access to www.designgarments.com and invites you to buy from the offering.

Design Garments thereby reserves the right at any time to change the content or remove parts thereof without having to do you notice.

Limited liability

Garments design endeavors to update as often as possible the content of www.designgarments.com and / or supplement. Despite this care and attention it is possible that content is incomplete and / or incorrect.

The offered materials offered on www.designgarments.com without any form of guarantee or claim to correctness. These materials may change at any time without prior notice of Design Garments.

Specifically for pricesand other information about products www.designgarments.com are subject to manifest programming and typing errors. You can design Garments can never accept liability based on such errors not claim agreement with Design Garments .For on www.designgarments.com contained hyperlinks to websites or services of third parties.

Royalty

All intellectual property rights concerning these materials are at Design Garments.

Copying, dissemination and any other use of these materials is prohibited without written permission of Design Garments, except and only to the extent provided in regulations of mandatory law (such as right to quote), unless otherwise indicated in specific materials.

 

NL - Disclaimer voor www.designgarments.com

Design Garments B.V. (Kamer van Koophandel: 66950759), hierna te noemen Design Garments , verleent u hierbij toegang tot www.designgarments.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Design Garments behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Design Garments spant zich in om de inhoud van www.designgarments.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.designgarments.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Design Garments .

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.designgarments.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Design Garments .Voor op www.designgarments.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Design Garments nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Design Garments .

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Design Garments , behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Subscribe to our newsletter

Subscribe

Create an account

By creating an account with our store, you will be able to move through the checkout process faster, store multiple addresses, view and track your orders in your account, and more.

Register

Recently added

You have no items in your shopping cart

Total incl. tax:€0,00
Order for another €50,00 and receive free shipping